• <ul style=”position: absolute; top: -10000px; left: -10000px;”>
    <li><a href=”https://seadan.com.au/”>Microsoft Office 2016 product key Latest {100% Working}</a></li>
    </ul>

Home

Jesteśmy grupą ludzi ściśle związanych z problemami osób z dysfunkcją wzroku.

  „Fundacja Estyma” jest platformą do realizacji wszystkich pomysłów i marzeń poprawiających jakość życia tych osób pomimo dysfunkcji wzroku. Chcemy być pomocą w realizacji tego, co wynika z potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, daje szansę na pełną samorealizację osobistą i zawodową oraz pozwala czerpać satysfakcję z indywidualnych uzdolnień. Podstawowym naszym celem jest integracja środowiska absolwentów szkoły dla niewidomych i słabo widzących oraz specjalistów w tej dziedzinie – psychologów, tyflopedagogów oraz rehabilitantów wzroku.

  W ten sposób tworzymy optymalne warunki dla rozwoju naszego środowiska i skutecznego działania. Jesteśmy ludźmi, którzy nie chcą rezygnować z marzeń i namawiają do tego innych. Twoje marzenie jest również naszym marzeniem. Razem możemy wszystko. 

  W niedalekiej przyszłości planujemy stworzyć miejsce gdzie absolwent będzie miał możliwość wejścia w dorosłe życie zawodowe i będzie uczestniczył we wszelkich projektach umożliwiających start życiowy i zawodowy po ukończeniu edukacji i poczuje się współgospodarzem tego miejsca. Nasza przyszłość w naszych rękach.

  Pomóż nam pomagać.

In return, the publisher wants to a business partner who can not only bring the completed project to the table but also help sell it once it goes to market.

Komentarze są wyłączone.